Základy chlazení I - f. Ptáček

Kuz základů montáže a instalace domácích klimatizací a tepelných čerpadel pro partnery f. Ptáček

KONÁ SE V PRAZE (od 4. 10.) V BRNĚ (od 14. 10.) A V OSTRAVĚ (od 11. 10.)

Kurz je určen mechanikům se základními zkušenostmi s montáží a instalací klimatizací a TČ a slouží jako příprava na certifikační zkoušku na F-plyny.

Osnova:

Teorie 2 dny + 1 den online

Základy termodynamiky, chladicí okruh, komponenty a jejich funkce, legislativa a normy

Praxe 4 dny

Základní postupy při instalaci a servisu. Měření a diagnostika provozu AC a TČ, práce se servisními přístroji a manipulace s chladivem

Postupy správné praxe při instalaci zařízení, diagnostika závad a postupy při jejich odstraňování

Kontroly těsnosti

Harmonogram kurzu obdržíte po přihlášení