Přijímané dokumenty Svazu CHKT

Usnesení

26. výroční členské schůze Svazu chladicí a klimatizační techniky (dále jen Svaz):

 

26. členská schůze Svazu chladicí a klimatizační techniky …

 

I. Bere na vědomí

1) Kontrolu usnesení 25. členské schůze konané v roce 2015 přednesenou Mgr. Štěpánem Stojanovem

2) Zprávu o činnosti za rok 2014/2015 přednesenou Mgr. Štěpánem Stojanovem

3) Zprávu:

         a) kontrolní komise přednesenou Ing. Pavlech Chyským.

4) Zprávy z činnosti sekcí:

a) zprávu normalizační komise přednesenou Ing. Ludvíkem Koudelkou

 

 

II. Schvaluje

1) Zprávu o hospodaření za rok 2015 a návrh na hospodaření Školicího střediska CHKT a TČ, s.r.o. na rok 2016, oba materiály přednesené Mgr. Štěpánem Stojanovem.

2) Zprávu o hospodaření za rok 2015 a návrh na hospodaření Svazu chladicí a klimatizační techniky na rok 2016, oba materiály přednesené Mgr. Štěpánem Stojanovem

3) zvolení Ing. Ivana Zahrádky jako viceprezidenta Svazu chladicí a klimatizační techniky pro období 2016 – 2020.

4) Novou verzi stanov, která byla schválena členskou schůzí dne 3. 3. 2016.

4) Zvolení Ing. Richarda Genttnera, Ing. Pava Chyského a pana Klementa Horáka jako členů kontrolní komise Svazu chladicí a klimatizační techniky.

 

III. Ukládá

1) Členům využívat všechny možnosti, které členství ve Svazu nabízí.

2) Členům bez prodlení splnit své povinnosti v oblasti evidence (ve vlastním zájmu hlásit sekretariátu změny adres, telefonů, osob atd.) a při placení příspěvků.

3) Sekretariátu svazu zaregistrovat nové stanovy Svazu v obchodním rejstříku.

4) Prezidentovi Svazu jmenovat do 60 dnů členy Rady Svazu chladicí a klimatizační techniky.

5) Prezidiu Svazu uspořádat další řádnou valnou hromadu za účasti všech členů svazu v roce 2017.

6) Sekretariátu svazu rozeslat faktury na placení příspěvků a služeb do 31.7.2016.

7) Členům zvážit zapojení se do prací v odborných komisích SCHKT.

 

 

V Praze 3. 3. 2016

 

 

Zapsal:    Ing. Pavel Chyský   (předseda komise pro usnesení)