Přijímané dokumenty Svazu CHKT

Dokumenty Svazu chladicí a klimatizační techniky z.s. přijímané orgány spolku, tedy valnou hromadou, prezidiem, kontrolní komisí a radou SCHKT

 

USNESENÍ VALNÉ HROMADY A ZPRÁVY O ČINNOSTI

ZPRÁVY KONTROLNÍ KOMISE

ZÁPISY RADY SCHKT