Organizace svazu

Organizace svazu

Svaz chladicí a klimatizační techniky z.s. je  zapsaný spolek. K 1. 1. 2017 měl 698 členů. Z organizačních a obchodních důvodů je SCHKT 100% vlastníkem společnosti Školicí středisko CHKT a TČ s.r.o.

Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o. se zabývá školeními a certifikacemi, publikační činností. Vydává Zpravodaj SCHKT, Katalog firem a další odborné tiskoviny.

Statutární orgány SCHKT

Prezidium

Prezidium má tři členy: Prezidenta a dva viceprezidenty.

Prezidentem SCHKT je Ing. Jiří Brož

Viceprezidenti jsou Ing. Ivan Zahrádka a Ing. Václav Růžek

Svazová rada

Svazová rada se skládá ze členů jmenovaných prezidentem SCHKT. 

Pro rok 2017 má rada SCHKT toto složení:

Ing. Jirí Brož, Ing. Ivan Zahrádka, Ing. Václav Růžek (zástupci prezidia)

Ing. Zdeněk Fencl, Ing. Jiří Křivský, Ing. Pavel Chyský, Ing. Ludvík Koudelka, Ingl Jiří Ille, Ing. Michal Herda, Ing. Aleš Kroupa, Ing. Bohuslav Špaček, Ing. Radim Břečka a Ing. Petr Chmel. 

Jednání rady se účastní též Mgr. Štěpán Stojanov (tajemník SCHKT)

Organizační struktura Svazu

Členskou základnu tvoří jednak individuální členové veškerých profesí v oboru chlazení (např. projektanti, konstruktéři, montážní a servisní pracovníci, technici apod.), a jednak firemní členové (projekční a montážní organizace, servisní podniky, výrobci, provozovatelé, státní zkušebny, vysoké školy, učiliště, výzkumné ústavy apod.).

Pro zajištění odborností jsou vytvořeny sekce:

 • servisní (vedoucí sekce Ing. Jiří Brož) 
 • Normalizační - TNK (Ing. Koudelka)
 • autoklimatizace (Ing. Jiří Ille)
 • projekční (Ing. Michal Herda)
 • klimatizačních zařízení (Ing. Aleš Kroupa)
 • průmyslového chlazení (Ing. Václav Růžek)
 • komise pro výchovu a vzdělávání ( Ing. Bohuslav Špaček)

Hospodaření svazu

Svaz CHKT je nezisková organizace, která činnost kryje z členských příspěvků. Od roku 1995 se platí příspěvky pro učně, studenty a důchodce ve výši 100 Kč, pro ostatní individální členy nepodnikající v oboru ve výši 400 Kč.

Hodpodářské výsledky občanského sdružení s jeho s.r.o. jsou k nahlednutí v přílohách níže.

Základní okruhy činnosti

 • zajišťování a poskytování technické i hospodářské pomoci,
 • organizace výměny zkušeností,
 • zvyšování odbornosti a kvalifikace členů,
 • zpracování pravidelných informací v oboru formou periodik,
 • publikační činnost,
 • účast při tvorbě legislativy týkající se zájmů členů,
 • vydávání adresáře podnikatelů a organizací působících v oboru,
 • ovlivňování standardizace v oboru v Technické normalizační komisi,
 • poskytování odborných konzultací, stanovisek a porad,
 • účast ve všech oblastech recyklace, regenerace a náhrad chladiv,
 • zabezpečování informací o zahraničních výrobcích a technologiích,
 • školení cca 2500 opravářů s registračním číslem Svazu CHKT včetně inspekční činnosti v celé republice.

Spolupráce s ostatními cechy a společenstvy

Svaz CHKT je členem Sdružení profesních společenstev a Hospodářské komory ČR, což umožňuje ve spolupráci s ostatními cechy efektivně koordinovat činnost např. při připomínkování legislativy, navrhování legislativních změn, oslovování veřejnosti atd. Zástupci SCHKT jsou členy Technické normalizační komise, Sektorové rady pro vyhrazená zařízení a komitétu IIR/IIF v ČR.

Spolupráce se zahraničními svazy v oboru

Historicky nejrozvinutější spolupráce je se Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku, kde, jak se ukazuje, vznik tohoto svazu díky neexistenci jazykové bariéry a malým vzdálenostem znamená vlastně rozšíření nabídky nejenom v obchodní ale i v informační sféře. SCHKT je členem organizace AREA, která sdružuje profesní sdružení v oboru CHKT státu Evropské Unie (web AREA: www.area-eur.be)

Typ Název Velikost Stáhnout
Výsledovka Svaz CHKT z.s. 2013
26,1 KiB
Výsledovka Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o. 2013
31,9 KiB
Výsledovka Svaz CHKT z.s. 2014
60,1 KiB
Výsledovka Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o. 2014
29,5 KiB
Výsledovka Svaz CHKT z.s. 2015
24,0 KiB
Výsledovka Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o. 2015
29,9 KiB
Výsledovka analyticky 2017 Školící středisko_final.pdf
60,6 KiB
Výsledovka analyticky 2017 Svaz CHKT_final.pdf
53,9 KiB
Výsledovka_analyticky 2018 Svaz CHKT.pdf
47,9 KiB
Výsledovka_analyticky 2018 Školicí středisko.pdf
57,2 KiB
2019 Vysledovka_analyticky Skolici stredisko.pdf
55,4 KiB
2019 Vysledovka_analyticky Svaz CHKT.PDF
48,3 KiB