CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY NA F-PLYNY

Školicí středisko CHKT a TČ s.r.o. je akreditovaným hodnotícím subjektem MŽP pro provádění zkoušek dle nařízení č. 2015/2067.

Zkoušky provádíme ve školicích střediscích v Praze a v Brně, popř. na jiných místech dle aktuálního zájmu.

Zkouška má část teoretickou a část praktickou.

Pro ty, kteří nemají dostatečnou praktickou zkušenost s instalací a servisem chladicích zařízení, doporučujeme ke zkouškám absolvovat přípravný kurz Základy chladicí techniky I.

Cena zkoušky je 2500 Kč/osoba bez DPH.

Jako přípravu lze též využít internetové učební materiály, které jsou dostupné po registraci a zaplacení poplatku 1500 Kč bez DPH.

Před přihlášením ke zkouškám si pečlivě prostudujte zkušební řád a další informace týkající se zkoušek, které jsou ke stažení na spodní liště této stránky!

Pokud jste přihlášeni na některý z přípravných kurzů (např. Základy chladicí techniky), pošleme Vám přístupové údaje na internetový výukový portál SCHKT zdarma.