ŽÁDOST O VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU

Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o. je od listopadu 2023 certifikačním orgánem pro zkoušky podle nařízení ES č. 517/2014 v oblasti chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel

Nově vydáváme i certifikáty pro všechny kategorie zkoušek pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a také pro právnické osoby. Níže najdete informace, jak o certifikáty žádat a ceny za vydání certifikátu, nebo vystavení duplikátu.

Certifikát pro fyzické osoby

Tento druh certifikátu je určen zaměstnancům firem nebo soukromým osobám.

Vydává se na základě úspěšně složené teoretické a praktické zkoušky, vyplněné žádosti (dole na stránce) a uhrazení poplatku za provedení zkoušky. 

CENA ZA ZKOUŠKU JE 3000 Kč (v ceně je zahrnut i poplatek za vystavení certifikátu)

Certifikát pro fyzické osoby podnikající

Je určen pro živnostníky a obsahuje také IČO dané osoby.

Vydává se na základě

- úspěšně složené teoretické a praktické zkoušky, vyplněné žádosti (dole na stránce) a uhrazení poplatku za provedení zkoušky

- vyplněné žádosti (dole na stránce) a čestného prohlášení (dole na stránce) a uhrazení poplatku za vydání certifikátu

CENA ZA ZKOUŠKU JE 3000 Kč (v ceně je zahrnut i poplatek za vystavení certifikátu)

CENA ZA VYSTAVENÍ CERTIFIKÁTU NA ZAMĚSTNANCE JE 1000 Kč

Certifikát pro právnické osoby

Je určen právnickým osobám a vyádává se na základě vyplněné žádosti (dole na stránce), čestného prohlášení (dole na stránce) a uhrazení poplatku za vydání certifikátu

CENA ZA VYSTAVENÍ CERTIFIKÁTU JE 1000 Kč

Vyhotovení duplikátu

Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o. může vydávat pouze duplikáty certifikátů, které jím byly původně vystaveny. Duplikáty certifikátů vystavených MŽP je nutné žádat na ministerstvu. 

Pro vyhotovení duplikátu je nutné vyplnit žádost a uhradit poplatek za jeho vyhotovení.

CENA ZA VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU CERTIFIKÁTU JE 1000 Kč

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH

Typ Název Velikost Stáhnout
žádost FYZICKÁ OSOBA
35,0 KiB
žádost FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ
36,0 KiB
žádost PRÁVNICKÁ OSOBA
39,0 KiB
čestné prohlášení (příloha žádostí FOP a PO)
34,5 KiB
žádost o vystavení duplikátu
34,0 KiB