Projektování RACHP zařízení s hořlavými chladivy

Chladicí zařízení s využitím hořlavých chladiv a jejich správný návrh v budovách při naplnění normativních požadavků oboru technických zařízení budov a požární bezpečnost staveb.

 

Kurz bude mít dvě základní oblasti:

  • Správná chladicích a klimatizačních zařízení s hořlavými chladivy do budov. Implementace normy ČSN EN 378 – 1 až 4. Rozbor komentovaného znění  ČSN EN 378 – Hořlavá chladiva z pohledu projektantů chladicích a klimatizačních zařízení. Garant -  Ing. Marian Formánek, Ph.D. ústav TZB,  rozsah cca 14 hodin (2,5 dne).

 

  • Jak správně navrhnout chladicí systém s hořlavým chladivem.  Klíčem je umění vhodné aplikace normativních požadavků jak z oboru technických zařízení budov, tak požární bezpečnosti staveb. implementace ČSN EN 378 – Hořlavá chladiva z pohledu projektantů požární bezpečnosti staveb. Garant -  Ing. Marie Rusinová, Ph.D. ústav PST,  rozsah cca 14 hodin (2,5 dne).