INSTALATÉR TEPELNÝCH ČERPADEL BRNO

Kurz je určen mechanikům, kteří začínají s instalací domácích tepelných čerpadel a nejsou vyučeni v oboru chladicí a klimatizační techniky. Cílem kurzu je předat dostatečné teoretické informace a praktické dovednosti pro A) schopnost právně navrhnout a nainstalovat systém tepelného čerpadla B) získání certifikátu MŽP na manipulaci s F-plyny, C) složení zkoušky profesní kvalifikace Instalatér soustav s tepelnými čerpadly, která je nutná pro žádosti o kotlíkové dotace a zelenou úsporám.
Kurz je rozdělen na část teoretickou 5 dní a praktickou 4 dny + 1 den certifikační zkoušky na F-plyny a 1 den zkoušky na tepelná čerpadla

Tento kurz nenavazuje na Základy chladicí a klimatizační techniky - jedná se o stejný kurz rozšířený a zaměřený na tepelná čerpadla.

DÉLKA KURZU 9 + 2 DNY

Stručná osnova je:

  • Princip fungování tepelných čerpadel
  • Legislativní rámec pro tepelná čerpadla
  • Typy tepelných čerpadel
  • Navrhování a dimenzování TČ
  • Zásady instalace, uvedení a do provozu
  • Manipulace s chladivy a oleji, legislativa a normy
  • Měření a diagnostika systému
  • Kontroly těsnosti

 
Kurz neobsahuje výuku pájení chladivového Cu potrubí.

Termín: 5.9.2023
Délka školení: 9:00 - 16:00
Počet účastníků: 10
Cena školení: 30000 Kč, bez DPH
Co je v ceně: učební materiály, občerstvení, obědy
Místo školení: Vídeňská 117a, Brno
Zde můžete vyplnit závaznou přihlášku na školení.