Komentované znění ČSN EN 378 - HOŘLAVÁ CHLADIVA

24.5.2021
Komentované znění ČSN EN 378 - HOŘLAVÁ CHLADIVA

KOMENTOVANÉ ZNĚNÍ ČSN EN 378 - PRAVIDLA PRO INSTALACE A PROVOZ ZAŘÍZENÍ S HOŘLAVÝMI CHLADIVY

Po náročných jednáních je od května k dispozici dokument, který stanoví pravidla pro instalace, servis a provoz CHKT zařízení s hořlavými chladivy v podmínkách České republiky. 

Dokument lze objednat zasláním emailu na info@chlazeni.cz

Cena je 200 Kč včetně DPH + poštovné (po dohodě lze vyzvednout v sekretariátu SCHKT na Praze 10)