registrace
Registrace

Díky registraci získáte možnost zakládat firmy a další výhody...

Home - Aktuality - 29. členská schůze Svazu chladicí a klimatizační techniky a odborný seminář

29. členská schůze Svazu chladicí a klimatizační techniky a odborný seminář

29. členská schůze Svazu chladicí a klimatizační techniky a odborný seminář

Vážení členové, v souladu se stanovami Svazu chladicí a klimatizační techniky z.s. (dále jen SCHKT) svolává prezidium valnou hromadu členů na 2. dubna 2019. Valná hromada se uskuteční v konferenčním centru VŠCHKT Praha SÁZAVA, Chemická 952, Praha 4, od 9 hodin 30 minut.

Valná hromada je nejvyšším orgánem SCHKT. Právo účastnit se schůze, být volen a volit mají všichni členové SCHKT. Pozvánka je zasílána členům SCHKT na kontaktní e-mailové adresy, kteří mají splněny své závazky za rok 2018 a tím aktualizovali své členství. Podklady k zasedání budou členům poslány e-mailem a budou též zveřejněny na stránce www.chlazeni.cz.  Níže posíláme návrh programu 29. valné hromady. Pokud máte návrh na zařazení nějakého bodu do programu schůze, informujte sekretariát SCHKT poštou na adrese: Svaz CHKT, Poděbradská 24, 190 00 Praha 9, nebo e-mailem na adrese: info@chlazeni.cz.

Program:          

1.       zahájení schůze a odsouhlasení programu (9:30)

2.       návrh zapisovatele a ověřovatelů

3.       kontrola usnesení z předchozí členské schůze konané v r. 2018

4.       zpráva o činnosti v uplynulém období r. 2018 a návrh na r. 2019

5.       zpráva o hospodaření za r. 2018 a návrh na r. 2019

6.       zpráva kontrolní komise

7.       organizační záležitosti 

8.       diskuse a vystoupení hostů

9.       usnesení (cca 11:00)

10.   ODBORNÝ SEMINÁŘ (11:00 – 12:00)

         a.       CHLADIVA 2019/2020 – Jiří Brož SCHKT

         b.      ZÁKAZY A OMEZENÍ REGULACE F-PLYNŮ OD ROKU 2020 – Štěpán Stojanov SCHKT

         c.       STUDIUM CHLADAŘINY V PRAZE – Štěpán Stojanov SCHKT

Kapacita sálu je omezená, proto bude nutné se registrovat odesláním online přihlášky níže  

Oznámení o Vaší účasti na výroční členské schůzi SCHKT

*
:
*
:
*
:
Odeslat

* povinné položky