ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE PRAHA

Termín: 12.10.2023
Délka školení: 9:00 - 16:00
Školitel: Ing. Marian Frománek
Počet účastníků: 20
Cena školení: 25000 Kč, bez DPH
Co je v ceně: učební materiály, občerstvení, obědy

OSNOVA A ROZSAH KURZU: 

Délka školení:  6 dnů + 1 den zkouška

1 den

 • Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty
 • Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice
 • Technické kreslení v elektrotechnice
 • Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení
 • Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky

2 den

 • Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin
 • Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje
 • Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje
 • Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.

3 den

 • Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
 • Nařízení vlády č. 190 o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • Nařízení vlády č. 194 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách
 • Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin
 • Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

4 den  - praxe

5 den  - praxe

6 den  - praxe

 

7 den - zkouška před tříčlennou komisí

Zde můžete vyplnit závaznou přihlášku na školení.