VLÁDA ROZHODLA O PRODLOUŽENÍ PROPADLÝCH KVALIFIKACÍ NA TEPELNÁ ČERPADLA

13.11.2020
VLÁDA ROZHODLA O PRODLOUŽENÍ PROPADLÝCH KVALIFIKACÍ NA TEPELNÁ ČERPADLA

Někteří řemeslníci mají v letošním roce problém s tím, že v době protiepidemických opatření není možné pořádat zkoušky profesních kvalifikací (PK). V našem oboru se to týká zejména PK Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů. Tato PK je potřebná pro splnění dotačních podmínek v programu Zelená úsporám a pro tzv. kotlíkové dotace.

V parlamentu byl schválen zákon, na jehož základě nebudou remeslníci porušovat zákon, pokud kvůli protiepidemickým opatřením neabsolvují povinná profesní školení nebo zkoušky. Jedná se o zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů. Výjimka se bude týkat osob, které splňovaly kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020 s tím, že bude platit, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje i po dobu od 12. března 2020 do 30. června 2021.

Pokud tedy řešíte problém s vypršením platnosti PK Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, můžete se při jednání s úřady odvolat na tuto výjimku.

Jakmile to bude po zrušení protiepidemických opatření možné, uspořádá Školicí středisko SCHKT termín zkoušek pro obnovení platnosti osvědčení na dalších pět let. Předběžně se k obnovení osvědčení můžete přihlásit na www.chlazeni.cz