OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLENŮ

27.2.2023
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLENŮ
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLENŮ SVAZU CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY

33. valná hromada Svazu chladicí a klimatizační techniky z.s.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLENŮ SVAZU CHLAZENÍ, KLIMATIZACE A TEPELNÝCH ČERPADEL z.s.

33. valná hromada Svazu chladicí a klimatizační techniky z.s.

Dne 28. března 2023 se uskuteční řádná 33. členská schůze členů SCHKT, což je nejvyšší orgán našeho spolku. V programu schůze bude také návrh na změnu názvu spolku na „Svaz chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel z.s. Chceme tímto krokem zdůraznit rostoucí důležitost tohoto segmentu chladicích zařízení.

Pozvánka na 33. valnou hromadu Svazu chladicí a klimatizační techniky z.s.

Vážení členové,

v souladu se stanovami Svazu chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel z.s. (dále jen SCHKT) svolává prezidium valnou hromadu členů na 28. března 2023.

Valná hromada se uskuteční v sídle sekretariátu SCHKT na adrese Průhonická 3344/2, Praha 10   od 9 hodin 30 minut. Valná hromada je nejvyšším orgánem SCHKT. Právo účastnit se schůze, být volen a volit mají všichni členové SCHKT. Pozvánka je zasílána členům SCHKT na kontaktní emailové adresy, kteří mají splněny své závazky za rok 2022 a tím aktualizovali své členství. Podklady k zasedání budou členům poslány e-mailem a budou též zveřejněny na stránce www.chlazeni.cz.  Níže posíláme návrh programu valné hromady. Pokud máte návrh na zařazení nějakého bodu do programu schůze, informujte sekretariát SCHKT poštou na adrese: Svaz CHKT, Průhonická 3344/2, 106 00 Praha 10, nebo e-mailem na adrese: info@chlazeni.cz.

Program:         

  1. zahájení schůze a odsouhlasení programu (9:30)
  2. návrh zapisovatele a ověřovatelů
  3. kontrola usnesení z předchozí členské schůze konané v r. 2022
  4. zpráva o činnosti v uplynulém období r. 2022
  5. zpráva o hospodaření za r. 2022 a výhled na rok 2023 a zpráva kontrolní komise
  6. diskuse a vystoupení hostů
    1. informace o novele revize F-plynů a nové české legislativě o regulovaných látkách a F-plynech
  7. schválení usnesení