NÁVRH NOVÉ REGULACE F-PLYNŮ

28.4.2022
NÁVRH NOVÉ REGULACE F-PLYNŮ
Stránka věnovaná návrhu nové regulace fluorovaných skleníkových plynů

Evropská komise vydala její návrh na podobu nové regulace fluorovaných skleníkových plynů

 

V polovině dubna zveřejnila Evropská komise (dále jen EK) návrh toho, jak si představuje novou regulaci fluorovaných skleníkových plynů (dále jen FSP) v EU. Protože je to dokument s nejvyšším významem pro členy SCHKT, připravil jsem malý rozbor toho, co návrh obsahuje a co je důležité zejména pro oblast instalace a servisu CHKT zařízení a tepelných čerpadel.

 

Na úvod malé upozornění – dokument EK je zatím v podobě návrhu, o kterém ještě budou jednat členské státy a následně Evropský parlament (dále jen EP). O konečné podobě se tedy ještě bude jednat a je to příležitost pro organizace našeho typu pokusit se přes politiky ještě něco změnit, nebo upravit.  Předpokládaný vstup v platnost se plánuje nejpozději 1. 1. 2024.

 

Přehled zásadních změn pro oblast instalace, provozu a servisu CHKT a TČ zařízení

 

 1. Rozšíření na více chladiv: doposud se regulace vztahovala na chladiva typu HFC, tedy fluorované uhlovodíky. V novém návrhu se rozšiřuje skupina regulovaných chladiv na „fluorované skleníkové plyny“ jejichž seznam je uveden v přílohách I, II a III.

V praxi to znamená i skupinu chladiv HFO a všechny směsi, které tyto chladiva obsahují.

 

 1. Hranice pro vedení záznamů a provádění kontrol těsnosti: hranice 5/50/500 tun ekvivalentu CO2 zůstává jako dříve, ale k tomu přibyla hranice 1/10/100 kilogramů FSP, takže to nyní vypadá takto:
  • 5 tun eq, nebo 1 kg FSP                     1X12 měsíců
  • 50 tun eq, nebo 10 kg FSP                 1X6 měsíců
  • 500 tun eq, nebo 100 kg FSP             1X3 měsíce (detektor povinný)

 

V praxi toto bude znamenat, že se tyto povinnosti budou nově vztahovat například na všechna zařízení s HFO 1234ZE obsahující minimálně 1 kg chladiva a ostatní zařízení s chladivy typu HFO.

 

 1. Certifikace: bude rozšířená na „fluorované skleníkové plyny uvedené v přílohách a jiné relevantní alternativy k FSP“. Bude se tedy nově vztahovat na chladiva typu HFO ale hlavně též na alternativní chladiva (uhlovodíky, CO2 , čpavek, apod.).

Přesnou podobu zkoušek určí prováděcí nařízení, které ještě není vydané. Stávající certifikáty zůstanou v platnosti tak jak byly vydané – tedy na HFC chladiva.

 

 1. Zákazy: zákazů opět přibylo, všechny jsou vypsané v příloze č. IV, zde je přehled těch, které se vztahují na CHKTČ zařízení.
  • U jednorázových nádob na chladivo, jejichž uvádění na trh je zakázáno už od roku 2007 konečně přibyl zákaz na jejich DISTRIBUCI A POUŽÍVÁNÍ

 

  • Zákaz servisu: od 1. 1. 2024 bude platit zákaz servisu všech zařízení obsahující FSP s GWP 2500 a vyšším (doposud tento zákaz platil pro zařízení od 40 tun ekvivalentu CO2). Do konce roku 2029 bude možné pro servis používat recyklované a regenerované chladivo.

 

  • Zákazy uvádění na trh: vždy se vztahuje na konkrétní typ zařízení a pouze na uvádění na trh v EU. Výrobky, které budou uvedeny na trh před datem platnosti zákazu mohou být prodávány a distribuovány ještě DVA roky po tomto datu.

 

  • 1.1.2024: Komerční chladničky a mrazničky s fluorovanými skleníkovými plyny s GWP 150 a víc

 

 

  • 1.1. 2024: Stacionární chladicí zařízení s fluorovanými skl. plyny s GWP nad 2500

 

  • 1.1. 2025: klimatizace a tepelná čerpadla typu plug-in a ostatní nevyžadující instalaci (anglický termín self-contained), které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nad150

 

 

  • 1.1. 2025 Stacionární splitové klimatizace a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny s:
   1. Jmenovitým výkonem do 12 kW s F-plyny s GWP nad 150 s výjimkou splnění bezpečnostní normy
   2. Jmenovitým výkonem nad 12 kW s F-plyny s GWP nad 750 s výjimkou splnění bezpečnostní normy

 

Tento poslední zákaz vzbudí hodně emocí a bude pravděpodobně nejvíce diskutován. Můj výklad je takový, že pokud zařízení bude splňovat bezpečnostní podmínky stanovené normou, nebude se na něj zákaz vztahovat. Tento bod bude určitě nutné více specifikovat.

Typ Název Velikost Stáhnout
Oficiální text návrhu v anglickém jazyce
1,8 MiB
Prezentace s hlavními body návrhu
3,9 MiB
Výtah hlavních bodů návrhu
249,3 KiB
Oficiální text návrhu v čekém jazyce
1,2 MiB