GDPR - souhlas se zpracování osobních údajů

24.4.2020
GDPR - souhlas se zpracování osobních údajů

Vážení členové SCHKT,
z důvodu zavedení nové legislativy týkající se ochrany osobních údajů (GDPR) Vás tímto žádáme o vyslovení souhlasu s jejich zpracováváním.
VÁŠ SOUHLAS JE NUTNOU PODMÍNKOU K TOMU, ABYCHOM VÁM MOHLI ZASÍLAT ZPRAVODAJ A KONTAKTOVAT VÁS PŘI ROZESÍLÁNÍ POZVÁNEK NA AKCE SCHKT A ŠKOLICÍHO STŘEDISKA CHKT a TČ s.r.o.
Předem děkujeme za trpělivost při vyplňování dotazníku!

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Svaz chladicí a klimatizační techniky z.s. , se sídlem Poděbradská 24, 19000 Praha 9, IČ: 00550671., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L358 a společnosti Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o., se sídlem Poděbradská 24, 19000 Praha 9, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 221500 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení
- název společnosti
- e-mail
- telefonní číslo
- IČ
- DIČ
- adresa bydliště
- adresa sídla společnosti
- IP adresa webových stránek společnosti
- bankovní spojení

Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání tiskovin a emailových newsletterů určených pro členy Svazu CHKT z.s. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání členství ve Svazu CHKT z.s.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Svaz chladicí a klimatizační techniky z.s. a Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

TÍMTO UDĚLUJI SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ