Online kurz: PŘÍPRAVA NA CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKU - LEGISLATIVA + PRAKTICKÁ ČÁST ZKOUŠKY

Online přípravný kurz na certifikační zkoušku na F-plyny - legislativa + praktická část

Probíraná témata:

  • vliv chladiv na životní prostředí
  • legislativa a normy v CHKT
  • postupy správné praxe při instalaci zařízení 
  • postupy správné praxe při tlakových zkouškách
  • správné provedení pravidelné kontroly těsnosti
  • správné provedení zápisů o servisu a kontrole
  • označování zařízení
Termín: 22.4.2021
Délka školení: 9:00 - 12:00
Školitel: Mgr. Štěpán Stojanov
Cena školení: 1500 Kč, bez DPH
Zde můžete vyplnit závaznou přihlášku na školení.