registrace
Registrace

Díky registraci získáte možnost zakládat firmy a další výhody...

Home - Školení a kurzy - Zkoušky PK INSTALATÉR SYSTÉMŮ S TEPELNÝMI ČERPADLY

Zkoušky PK INSTALATÉR SYSTÉMŮ S TEPELNÝMI ČERPADLY

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE INSTALATÉR SYSTÉMŮ S TEPELNÝMI ČERPADLY 

je definovaná tzv. HODNOTÍCÍM STANDARDEM (ke stažení dole na stránce). Přihlášení kandidáti se mohou připravovat přes internetový výukový portál SCHKT. 

Tato zkouška je potřebná pro investice čerpající podporu ze státních fondů např. ZELENÁ ÚSPORÁM nebo tzv. KOTLÍKOVÉ DOTACE.

Zkoušky probíhají ve školicím středisku SCHKT, Poděbradská 24, Praha 9

Cena za zkoušku je 5000,- Kč bez DPH

UCHAZEČ MUSÍ PŘED ZKOUŠKOU PŘEDLOŽIT DOKLAD O:

střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér, zaměření topenář, nebo v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, se specializací pro chladicí a klimatizační techniku, nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou technického směru, nebo vyšší odborné vzdělání technického směru, nebo vysokoškolské vzdělání technického směru

 STRUČNÉ INFORMACE O ZKOUŠCE:

Zkouška probíhá před dvěma zkušebními komisaři. Písemná část má formu testu s uzavřenými i otevřenými otázkami. Praktická část má formu úkonu dle zadání. Praktická část probíhá na funkčních modelech tepelných čerpadel.

Podrobné informace o zkoušce najdete v hodnoticím standardu, nebo na stránkách www.narodnikvalifikace.cz 

 

PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE

pro přihlášení prosím vyplňte následující dotazník 

Soubory

*
:
*
:
*
:
*
:
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Odeslat

* povinné položky