registrace
Registrace

Díky registraci získáte možnost zakládat firmy a další výhody...

Home - Školení a kurzy - Zkoušky PK INSTALATÉR SYSTÉMŮ S TEPELNÝMI ČERPADLY

Zkoušky PK INSTALATÉR SYSTÉMŮ S TEPELNÝMI ČERPADLY

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE INSTALATÉR SYSTÉMŮ S TEPELNÝMI ČERPADLY 

je definovaná tzv. HODNOTÍCÍM STANDARDEM (ke stažení dole na stránce). Pro zájemce o složení zkoušky jsme připravili jednodenní přípravný kurz a školicí materiály jsou též dostupné na vyžádání na internetu. 

Zkoušky probíhají ve školicím středisku SCHKT, Poděbradská 1, Praha 9

Cena za zkoušku je 5000,- Kč bez DPH

Cena za přípravný kurz je 2500,- Kč bez DPH

UCHAZEČ MUSÍ PŘED ZKOUŠKOU PŘEDLOŽIT DOKLAD O:

střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér, zaměření topenář, nebo v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, se specializací pro chladicí a klimatizační techniku, nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou technického směru, nebo vyšší odborné vzdělání technického směru, nebo vysokoškolské vzdělání technického směru

 STRUČNÉ INFORMACE O ZKOUŠCE:

Zkouška probíhá před dvěma zkušebními komisaři. Písemná část má formu testu s uzavřenými i otevřenými otázkami. Praktická část má formu úkonu dle zadání. Praktická část probíhá na funkčních modelech tepelných čerpadel.

Podrobné informace o zkoušce najdete v hodnoticím standardu, nebo na stránkách www.narodnikvalifikace.cz 

 

PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE

pro přihlášení prosím vyplňte následující dotazník 

Soubory

*
:
*
:
*
:
*
:
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
Odeslat

* povinné položky