registrace
Registrace

Díky registraci získáte možnost zakládat firmy a další výhody...

Home - Legislativa - Tlakové nádoby - PED

Tlakové nádoby - PED

Chladicí zařízení jako celek je bráno jako tlaková nádoba a proto se na něj vztahují zvláštní pravidla, které upravuje evropské nařízení PED (Pressure Equipment Directive)

Na této stránce najdete informace o požadavcích PED a další legislativě v této oblasti.

Odkazy na legislativu:

15. 5. 2014 vstoupila v platnost směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.

Plný text směrnice je ke stažení na konci této stránky!

Nařízení 97/23/ES a jeho doplňující dokumenty - klikněte ZDE

 


Tlakové nádoby v klimatizačních zařízeních

Dotaz

V poslední době se na Svaz CHKT obrátily dvě servisní firmy s dotazem, že dodaly větší klimatizační jednotku typu VRV a zákazník požaduje k jednotce dodat pasporty od tlakových nádob. Musí být s klimatizační jednotkou dodán pasport tlakových nádob? 

Odpověď

Odpověď je celkem jednoznačná. Pokud klimatizační jednotka obsahuje nějaký sběrač chladiva, akumulátor, odlučovač oleje a podobně, bude se s největší pravděpodobností jednat o tlakovou nádobu, ke které musí být ze zákona dodána technická dokumentace tlakové nádoby, dříve nazývaná pasport nebo revizní kniha. 

Evropské nařízení 97/23/ES a na něj navazující nařízení vlády ČR č. 182/1999 Sb., novelizované jako č. 290/2000 Sb. definuje zcela jasně, kdy se jedná o tlakové zařízení nebo tlakovou nádobu. 

V § 3 odst. 3 je uvedeno následující:

stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou:

a)     Nádoby určené pro plyny, zkapalněné plyny, plyny rozpuštěné pod tlakem, páry a také ty kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší pracovní teplotě je o více než 0,5 bar vyšší, než normální atmosférický tlak (1013 bar) v těchto mezích: 

  1. Pro tekutiny skupiny I, je-li objem větší než 1 litr a součin PS.V větší než 25 barL nebo tlak PS větší než 200 bar
  2. Pro tekutiny skupiny II, je-li objem větší než 1 litr a součin PS.V větší než 50 barL nebo PS tlak větší než 1000 bar a všechny přenosné hasicí přístroje a láhve dýchacích přístrojů. 

Skupina I zahrnuje nebezpečné tekutiny podle § 6, odst. 8 písmena a) až o) zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích. Do této skupiny jsou zařazena chladiva. 

V případě chladiva R410A, které se používá v klimatizačních jednotkách, se stanovuje tlak chladiva podle tlaku par při teplotě +55 °C, což odpovídá tlaku 32 - 33 bar. Vyjdeme-li z výše uvedené definice pro tekutiny skupiny I, tak každá nádoba s objemem větším než 1 litr pro chladivo R410A je tlakovou nádobou. 

Pokud bychom přistoupili na teorii, že chladiva nepatří mezi tekutiny skupiny I, ale do skupiny II. (i když se jedná o zkapalněný plyn), potom by platila hranice 50 barL. V tomto případě by tedy byla tlakovou nádobou každá nádoba, mající objem větší než 1,5 litru. 

Doporučujeme tedy dovozcům velkých klimatizačních jednotek, aby problematiku tlakových nádob projednali s výrobcem jednotky. Upozorňujeme na skutečnost, že v případě chybějící dokumentace tlakové nádoby může kontrolní orgán nebo revizní technik tlakových zařízení provoz takové jednotky zakázat.

Soubory