registrace
Registrace

Díky registraci získáte možnost zakládat firmy a další výhody...

Home - Legislativa - Odpady

Odpady

Zákon o odpadech - a o změně některých dalších zákonů č.185/2001 Sb.
Vyhláška č. 381/2001 Sb. MŽP ČR - , kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
Zákon o obalech - a o změně některých zákonů č. 477/2001 Sb. (zákon o obalech)