registrace
Registrace

Díky registraci získáte možnost zakládat firmy a další výhody...

Home - Legislativa - LEAKLOG - elektronické vedení záznamů pro zařízení s F-plyny

LEAKLOG - elektronické vedení záznamů pro zařízení s F-plyny

Leaklog je systém elektronického vedení záznamů pro chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla odpovídající požadavkům Nařízení EU č. 517/2014, zákona č. 89/2017 a normě ČSN EN 378

Autorem programu je Slovenský svaz chladicí a klimatizační techniky. SCHKT přeložil program do českého jazyka a je jeho garantem pro použití v ČR. 

Leaklog odpovídá všem aktuálním legislativním požadavkům pro použití jako evidenční kniha pro zařízení obsahující F-plyny (pozor Leaklog nelze použít pro zařízení s obsahem regulovaných látek!). 

SZ CHKT společně s SCHKT nabízí certifikovaným firmám volně stáhnutelný program pro vedení elektronické evidence ve smyslu ČSN-EN 378 1-4 a příslušných nařízení a zákonů pro ty odborníky, kteří chtějí vést elektronickou evidenci ve smyslu zákona v programu Leaklog.

LEAKLOG lze stáhnout na: https://szchkt.org/a/leaklog/info

 Podrobnější informace o programu najdete v dokumentu na spondlí liště této stránky!!!

Program Leaklog nabízí tyto možnosti:

  1. Evidenci zákazníků:

            Přehledný seznam zákazníků včetně jejich fakturačních údajů a seznamu provozovaných zařízení

  1. Evidenci chladicích okruhů a jejich parametrů:

            Druh a množství chladiva, ekvivalent CO2, typ zařízení podle použití, provozní parametry

  1. Vkládání schémat, obrázků, parametrů nebo dokumentů:

            Ke každému okruhu je možné vkládat fotografie, či jiná data dle potřeby

  1. Evidenci vykonaných kontrol těsnosti a servisních činností:

            Přehledná evidence provedených činností + přehled o termínech příštích kontrol těsnosti

  1. Přehled rizik a zjištěných nedostatků:

            Do záznamů lze samozřejmě vkládat informace o zjištěních během pravidelných kontrol, nebo při servisu

  1. Přehled provedených prací:

            Evidence montážních listů podle zákazníků a jejich zařízení

  1. Vedení skladu a pohybu chladiv:

            Program automaticky eviduje a zaznamenává pohyb chladiva ve firmě

  1. Diagnostiku podle naměřených parametrů:

            Pro každý okruh je možné zaznamenávat a vést historii naměřených vypařovacích a kondenzačních tlaků a teplot

  1. Vyhodnocení údajů za rok a možnost jejich odeslání
  2. Vyhodnocení údajů ze záznamníku k odeslání na příslušné orgány

 

Soubory