registrace
Registrace

Díky registraci získáte možnost zakládat firmy a další výhody...

Home - Legislativa - F-plyny, dovoz a vývoz, ohlašovací povinnost

F-plyny, dovoz a vývoz, ohlašovací povinnost

Legislativa omezující dovoz a vývoz chladiv

Pohyb regulovaných chladiv na trhu EU podléhá jednotným pravidlům, která se liší podle typu chladiv.

Výroba, dovoz a vývoz F-plynů (HFC) podléhá regulaci podle Nařízení EU č. 517/2014. Od roku 2015 jsou stanovené kvóty na celkové množství F-plynů uvedených ten daný rok na trh. Kvóty se vztahují jak na samotné chladivo, tak na chladivo předem naplněné v zařízeních. Zde je přehled aktuálně platné legislativy:

  • Informace Evropské Komise pro dovozce zařízení obsahující F-plyny (ke stažení na spodní liště této stránky)

  •  Vzor prohlášení o shodě s Nařízením 517/2014 (ke stažení na spodní liště této stránky)

Výroba, dovoz a vývoz regulovaných látek (CFC a HCFC) je zakázán! Věc řeší Nařízení (ES) č. 1005/2009, které si můžete stáhnout ZDE.

Soubory