HOŘLAVÁ CHLADIVA

Hořlavá chladiva – kurz programu Real Alternatives 4 LIFE 

Základní informace: kurz Hořlavá chladiva je rozdělen do dvou dnů. První den je věnován teoretickým znalostem s důrazem na bezpečnost a specifika zařízení a manipulace s hořlavými chladivy.

Druhý den je zaměřený na praktickou výuku, ukázky servisních úkonů, zacházení s chladivem a servisními přístroji a prvkům osobní bezpečnosti při servisu zařízení s hořlavými chladivy.

Volitelnou části kurzu je pak závěrečná zkouška, po jejímž úspěšném složení absolvent získá certifikát o úspěšném složení zkoušky Real Alternatives 4 LIFE v oblasti hořlavých chladiv.

Tento kurz je pro pracovníky, kteří již mají dostatečné zkušenosti s prací s nehořlavými chladivy (např. HFC), a kteří mají dostatečné znalosti a zkušenosti s tím, jak fungují chladicí zařízení. 

Kurz hořlavá chladiva pokrývá:

  •  Uhlovodíková (HC) chladiva R290, R1270, R600a;
  • HFC R32;
  • Chladiva HFO R1234ze, R1234yf;
  • HFO směsi, jako např. R454A.

CENA KURZU JE 5000 Kč + 1000 Kč za zkoušku (volitelné)