Základy chladicí a klimatizační techniky I Brno

Kdo školí?