registrace
Registrace

Díky registraci získáte možnost zakládat firmy a další výhody...

Home - Aktuality - 28. valná hromada SCHKT - 24. 4. 2018

28. valná hromada SCHKT - 24. 4. 2018

28. valná hromada SCHKT - 24. 4. 2018

Pozvánka na 28. valnou hromadu Svazu chladicí a klimatizační techniky z.s. a doprovodné odborné semináře

Vážení členové,

v souladu se stanovami Svazu chladicí a klimatizační techniky z.s. (dále jen SCHKT) svolává prezidium valnou hromadu členů na 24. dubna 2018.

Valná hromada se uskuteční v konferenční centru VŠCHKT Praha SÁZAVA, Chemická 952, Praha 4, od 9 hodin 30 minut.

Valná hromada je nejvyšším orgánem SCHKT. Právo účastnit se schůze, být volen a volit mají všichni členové SCHKT. Pozvánka je zasílána členům SCHKT na kontaktní emailové adresy, kteří mají splněny své závazky za rok 2017 a tím aktualizovali své členství. Podklady k zasedání budou členům poslány e-mailem a budou též zveřejněny na stránce www.chlazeni.cz.  Níže posíláme návrh programu 28. valné hromady. Pokud máte návrh na zařazení nějakého bodu do programu schůze, informujte sekretariát SCHKT poštou na adrese: Svaz CHKT, Poděbradská 24, 190 00 Praha 9, nebo e-mailem na adrese: info@schkt.cz.

Program:         

1.       zahájení schůze a odsouhlasení programu (9:30)

2.       návrh zapisovatele a ověřovatelů

3.       kontrola usnesení z předchozí členské schůze konané v r. 2017

4.       zpráva o činnosti v uplynulém období r. 2017 a návrh na r. 2018

5.       zpráva o hospodaření za r. 2017 a návrh na r. 2018

6.       zpráva kontrolní komise

7.       volba prezidenta a viceprezidenta a členů kontrolní komise

8.       organizační záležitosti 

9.       diskuse a vystoupení hostů

10.   usnesení (cca 11:00)

11.   odborné semináře (11:30 – 13:00)

        a.       digitální záznamy pro zařízení s F-plyny (LEAKLOG + ECM SYSTEMS)

        b.      novela zákona o odpadech – recyklační poplatky za AC a TČ (ELEKTROWIN)

        c.       situace na trhu s chladivy – chladiva s vysokým GWP a jejich náhrady

Kapacita sálu je omezená, proto bude nutné se registrovat odesláním online přihlášky na webu www.chlazeni.cz

Soubory

Oznámení o Vaší účasti na výroční členské schůzi SCHKT

*
:
*
:
*
:
Odeslat

* povinné položky